SADZENIE DRZEW I KRZEWÓW

Realizacje projektów szaty roślinnej:

  • wykonywanie nasadzeń drzew i krzewów,
  • sadzenie  dużych drzew,
  • bieżąca konserwacja i pielęgnacja posadzonego materiału roślinnego w okresie gwarancyjnym,
  • konsultacje.