praktyki dla studentów

       Firma Arborysta com oferuje praktyki studentom kierunków: Architektura krajobrazu, Ochrona środowiska, Kształtowanie terenów zieleni. Praktyki organizowane są indywidualnie bądź w grupach w zależności od rodzajów prac i zainteresowań praktykantów. Jesteśmy otwarci na sugestie i propozycje tematów praktyk.

Praktyka projektowa, zakres:

 • organizacja prac projektowych,
 • zarządzanie projektem,
 • studia, analizy, projekty koncepcyjne, wykonawcze,
 • pisanie ofert komercyjnych,
 • poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań w procesie twórczym,
 • metody współpracy z firmami, instytucjami budżetowymi i pozarządowymi.

Zasady i etyka pracy.

Praktyka wykonawcza zakres:

 • bezpieczeństwo i higiena prac arborystycznych,
 • organizacja prac wykonawczych,
 • ocena stanu drzew i inwentaryzacja,
 • zgodna z naturą pielęgnacja drzew i krzewów,
 • metody ochrony czynnej i prawnej drzew,
 • ochrona fauny związanej z drzewem,
 • produkcja materiałów marketingowych,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi.