Referencje

referencje arborysta.comLIST REFERENCYJNY
– WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA WE WROCŁAWIU – 2015

     Urząd Miejski we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w latach 2011 – 2014 zawierał z Panem Maciejem Motasem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Arborysta COM Pracownia Architektury Krajobrazu Maciej Motas, z siedzibą przy ul. Orzeszkowej 56/5 we Wrocławiu umowy, których przedmiotem było wykonanie prac pielęgnacyjnych na drzewach uznanych za pomniki przyrody na terenie Gminy Wrocław. Zlecone prace polegały m.in. na wykonywaniu cięć pielęgnacyjnych, montażu wiązań elastycznych, rozluźnieniu wierzchniej warstwy gleby na stanowiskach wybranych drzew pomnikowych za pomocą technologii AirSpade a także na dokonaniu oceny stanu zdrowotnego obiektów pomnikowych.

     Wysoki poziom wiedzy i sposobów pielęgnacji współcześnie stosowany na terenie krajów UE, a propagowany przez Europejską komisję ds. Drzew (European Arboricultural Council-EAC) oraz Ogólnoświatowe Międzynarodowe Towarzystwo ds. Drzew (International Society of Arboricuture – ISA) jest nieodzownym narzędziem stosowanym przy wykonywaniu prac przez firmę Arborysta COM. Wykwalifikowany zespół roboczy, posiadający profesjonalny sprzęt oraz certyfikaty na stopień European Treeworker, korzystający z nowoczesnych rozwiązań technicznych a także metod wspinaczki zapewnia zarówno gwarancję solidności wykonywanych zabiegów jak również bezpieczeństwa osób i mienia.

     Profesjonalizm, zaangażowanie, konkurencyjna cena czy rzetelność wykonywanych zadań zgodnie z warunkami umowy sprawiają, że omawiana firma budzi w nas zaufanie i szacunek.