Łukasz Dworniczak

łukasz dworniczakŁukasz Dworniczak, architekt krajobrazu, Wrocławianin, projektant i menadżer projektów w firmie arborysta.com. Na co dzień realizuje opracowania badawcze i studialno-projektowe z zakresu: kształtowania terenów zieleni, ochrony i gospodarowania krajobrazem oraz identyfikacji charakteru krajobrazu. Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, wykładowca na Podyplomowym Studium Architektury Krajobrazu. W wolnym czasie podróżnik i animator działań społecznych na rzecz kształtowania przestrzeni miejskiej. Zapraszam na strony: www.parkmamuta.pl oraz facebook projektu.