PROJEKTY I DOKUMENTACJE

Sporządzanie opracowań specjalistycznych i dokumentacji do urzędu:

 • inwentaryzacje dendrologiczne i przyrodnicze,
 • uzgodnienia z Urzędami ,
 • wnioski o wycinkę drzew,
 • wycena zieleni,
 • opinie o stanie zdrowotnym drzew,
 • zalecenia dotyczące pielęgnacji i gospodarowania drzewostanem.

Projektowanie, koncepcje, studia i analizy dla parków historycznych i nowoczesnych
oraz innych terenów zieleni:

 • koncepcje projektowe,
 • projekty wykonawcze,
 • programy funkcjonalno-przestrzenne,
 • sporządzanie studiów i analiz przedprojektowych (analizy przyrodnicze, przestrzenne   kompozycyjne,  krajobrazowe, historyczne, inwentaryzacje itp.),
 • projektowanie i wykonywanie nasadzeń,
 • dobór rodzajów i materiału nasadzeniowego.