Diagnostyka drzew
– opinie i ekspertyzy dendrologiczne

Arborysta.com wykonuje specjalistyczne opracowania dendrologiczne – ekspertyzy, opinie
dendrologiczne. Metodyka prac składa się z dwóch zasadniczych części:

a) Ocena wizualna drzewa za pomocą metody VTA Visual Tree Assessment,
b) Tomografia akustyczna z wykorzystaniem urządzenia Arbotom TM.

 W przypadku takiej konieczności ocena drzewa odbywa się także przy wykorzystaniu technik linowych.
Arborysta dokonuje diagnostyki bezpośrednio w koronie drzewa, mając dostęp do każdej części badanego drzewa.

Wynik pomiaru przy pomocy urządzenia ARBOTOM forma graficzna
Wynik pomiaru przy pomocy urządzenia ARBOTOM forma graficzna

Diagnostyka drzew. Opinia dendrologiczna w swoim zakresie zawiera:

 1. Lokalizację przedmiotowego drzewa wraz z załącznikiem graficznym +  mapa lokalizacyjna.
 2. Metryczka informacyjna: podstawowe dane dotyczące przedmiotowego drzewa: gatunek, rodzaj, obwód na wysokości 130 cm, wysokość, średnica korony, wartość drzewa (m.in.pomnik przyrody, siedlisko gatunków cennych, chronionych np. grzybów).
 3. Dane dotyczące otoczenia drzewa: użytkowanie, podłoże itp.
 4. Widoczne wady drzewa w poszczególnych jego częściach: strefa korzeniowa, odziomek, pień, nasada korony, konary, gałęzie, pędy, liście.
 5. Ocena ryzyka – na jej podstawie  ustalana jest konieczność wykonania badania specjalistycznego.
 6. Rekomendacje  (VTA) oraz informacje o terminie wykonania zabiegów pielęgnacyjnych oraz kolejnej oceny VTA.
 7. Dokumentację fotograficzną dotyczącą VTA oraz przebiegu badania przy pomocy Arbotomu TM.
 8. Wyniki pomiarów przy pomocy urządzenia Arbotom TM w formie graficznej i opisowej. Ilość i miejsce pomiarów uzależnione od problematyki badanego drzewa. Badanie z użyciem specjalistycznego sprzętu diagnostycznego:Tomografia akustyczna z wykorzystaniem urządzenia ArbotomTM. Arbotom to urządzenie, które umożliwia zobrazowanie wewnętrznego stanu drzew poprzez analizę zróżnicowania prędkości rozchodzenia się impulsów akustycznych; pozwala rozpoznać ukryte miejsca wypróchnień, niewidoczne ubytki i pęknięcia jak również ich rozmiary.Dokładne badanie grubości ścian pnia wykonywane Rezystografem dające bardzo dokładne wyniki umożliwiające monitoring postępu rozkładu spowodowanego infekcją oraz przyrostu wtórnego na grubość kompensującego powstający ubytek.Badanie stanowiska w obszarze systemu korzeniowego, ocena PH, zasobności dostępnych składników pokarmowych oraz stopnia zagęszczenia gleby w celu ustalenia jego wpływu na stan zdrowotny badanego drzewa oraz przygotowanie zaleceń pielęgnacyjnych.

  Analiza mikologiczna, często laboratoryjna, pozwalająca na dokładne określenie gatunków grzybów, oraz rozpoznanie dalszego rozwoju infekcji mającego decydujący wpływ na statykę oraz stan zdrowotny.

  Badanie obciążeniowe wykonywane w celu określenia odporności na złamanie lub wywrócenie pozwalające na diagnozę o pozostawieniu, stopniu koniecznej redukcji korony lub całkowitym usunięciu drzewa.

 9. Podsumowanie, wnioski.
  9.1.Ocena stanu zdrowotnego przedmiotowego drzewa dotycząca systemu korzeniowego, odziomek, pień, korona.
  9.2. Ocena stopnia zagrożenia ludzi i mienia w jego otoczeniu.
  9.3. Ogólne zalecenia pielęgnacyjne (jeśli wymagane). Zestawienie materiałów niezbędnych do wykonania prac pielęgnacyjnych (jeśli wymagane).