PRACA Z WYKORZYSTANIEM AIR-SPADE

  • prowadzenie prac w obrębie systemów korzeniowych drzew za pomocą urządzenia  AIR SPADE,
  • prace wykonywane są również w obrębie korzeni drzew pomnikowych, cennych przyrodniczo.
AIR SPADE (2)
Praca z AIR SPADE. Rozluźnienie struktury gleby w obrębie systemu korzeniowego drzewa pomnikowego
AIR SPADE (1)
Wyniki pracy urządzeniem AIR SPADE w obrębie systemu korzeniowego drzewa pomnikowego

AIR SPADE:

  • Air Spade to urządzenie, dzięki któremu możliwe jest wykonanie rozluźnienie oraz napowietrzenie struktury gleby, przy wykorzystaniu strumienia sprężonego powietrza,
  • przeznaczony jest do wykonywania prac ziemnych, również w obrębie systemów korzeniowych drzew,
  • Praca z Air Spade to najmniej inwazyjna metoda, pozwalająca obecnie na:
    –  uniknięcie głębokiego kaleczenia, uszkadzania systemu korzeniowego, a tym samym minimalizuje możliwości infekcji patogenów w jego obrębie.
  • umożliwia rozluźnienie gleby, poprawę jej właściwości fizycznych oraz chemicznych – jest to pierwszy etap prac rewaloryzacyjnych gleby,
    (brak rozluźnienia zagęszczonej struktury gleby bezpośrednio w zasięgu rzutu korony drzewa, często przyczynia się do zaniku odpowiedniej wymiany gazowej, co w przyszłości może powodować spadek witalności rośliny – początkowo obumieranie części korony, a następnie zamieranie całego drzewa).