Wykaz wybranych realizacji z ostatnich lat

W tabeli przedstawiono wykaz
wybranych realizacji z ostatnich lat.

Legenda oznaczeń realizowanych prac:
– prace wykonawcze,
D –
 dokumentacje,
O – 
opinie/ekspertyzy dendrologiczne – diagnostyka drzew,
– działania społeczne.

Nazwa prac / Autorzy dokumentacji / Zamawiający Rodzaj pracRok Forma ochrony
Wykonanie nasadzeń 68 szt. drzew na terenie Szkoły Podstawowej nr 90 przy ul. Orzechowej we Wrocławiu
Zamawiający: Gmina Wrocław, Zarząd Inwestycji Miejskich
W2018
Wykonanie nasadzeń 39 szt. drzew na terenie Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Jastrzębiej we Wrocławiu
Zamawiający: Gmina Wrocław, Zarząd Inwestycji Miejskich
W2018
Wykonanie wzmocnienia mechanicznego korony pomnika przyrody - dębu szypułkowego "Paweł" zlokalizowanego w Pawłowicach
Zamawiający: Gmina Wrocław
W2018Pomnik przyrody
Prace pielęgnacyjne pomników przyrody we Wrocławiu
Zamawiający: Gmina Wrocław
W2018Pomnik przyrody
Założenie wiązań elastycznych w koronach lip w alei obwodnicowej w Parku Skaryszewskim w Warszawie
Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
W2018 Rejestr zabytków
Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych 22 szt. drzew na terenie Przedszkola nr 4 przy ul. Słowiczej 7-9 we Wrocławiu
Zamawiający: Gmina Wrocław, Przedszkole nr 4 we Wrocławiu
W2018
Wykonanie prac pielęgnacyjnych na drzewach w alei jesionowej w Parku Skaryszewskimw Warszawie.
Zamawiający: Miasto st. Warszawa, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
W+S2018Rejestr zabytków
Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w ramach projektu "Ochrona drzew Saskiej Kępy"
Zamawiający: Miasto st. Warszawa, Dzielnica Praga Południe
W+S2018Wojewódzki Rejestr Zabytków
Wykonanie nasadzęń zastępczych 7 szt. drzew na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Poznańskiej 26 we Wrocławiu
Zamawiający: Gmina Wrocław, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 18 we Wrocławiu
W2018
Ekspertyza dendrologiczna drzewa - klona srebrzystego zlokalizowanego przy ul. Kuźniczej 49/55 we Wrocławiu
Autorzy dok.: Maciej Motas, Monika Mazur
Zamawiający: Uniwersytet Wrocławski
O2018
Wykonanie prac mających na celu poprawienie warunków siedliskowych 2 pomników przyrody - topoli czarnej i jesiona wyniosłego oraz drzew tworzących Aleję Lipową w Gdańsku
Zamawiający: Gmina Miasta Gdańska, Centrum Hewelianum
W2018
Inwentaryzacja wraz z oceną stanu zdrowotnego drzew oraz przygotowanie koncepcji nasadzeń kompensacyjnych na terenie Stadionu Sportowego "Lotnicza" we Wrocławiu.
Autorzy dok.: Maciej Motas, Monika Mazur
Zamawiający: Gmina Wrocław, Młodzieżowe Centrum Sportu Wroclaw
D2018
Przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej terenu przy ul. Kościuszki 14 we Wrocławiu
Aurorzy dok.: Maciej Motas, Monika Mazur
Zamawiający: inwestor prywatny
D2018
Inwentaryzacja dendrologiczna terenu przy ul. Kurkowej 28-30 oraz skweru pomiędzy ul. Kurkową i Kaszubską we Wrocławiu
Autorzy dok.: Maciej Motas, Monika Mazur
Zamawiający: inwestor prywatny
D2018
Prace pielęgnacyjne drzewostanu na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 18 we Wrocławiu
Zamawiający: Gmina Wrocław, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 18 we Wrocławiu
W2018
Wykonanie ekspertyzy - programu prac pielęgnacyjnych dla alei grabowej zlokalizowanej w zabytkowym Parku Radolińskich w Jarocinie
Autorzy dok.: Maciej Motas, Monika Mazur
Zamawiający: Gmina Jarocin
D2018
Prace pielęgnacyjne na pomniku przyrody zlokalizowanym w Obornikach Śląskich przy ul. Rycerskiej
Zamawiający: Gmina Oborniki Śląskie
W2018Pomnik przyrody
Studium nt. poprawy warunków siedliskowych drzew na potrzeby projektu "Grow Green" - rozpoznanie uwarunkowań dla koncepcji eksperymentalnych obszarów zielonych w ramach projektu naukowo-badawczego "Grow Green"
Autorzy dok.: Maciej Motas, Monika Mazur
Zamawiający: Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu Urzędu Miejskiego Wrocławia
D2018
Wykonanie ekspertyzy dotyczącej oceny stanu zdrowotnego pomnika przyrody - dębu Paweł zlokalizowanego w Pawłowicach wraz z przygotowaniem projektu zagospodarowania terenu
Autorzy dok.: Maciej Motas, Piotr Reda, Monika Mazur
Zamawiający: Gmina Wrocław
O+D2018Pomnik przyrody
Wykonanie cięć pielęgnacyjnych na drzewie - topoli kanadyjskiej zlokalizowanej przy ul. Radosnej 14-22 we Wrocławiu
Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe
W2018
Wycinka 60 drzew wraz z uprzątnięciem terenu, wywiezieniem drewna, zrąbkowaniem gałęzi i utylizacją biomasy
Zamawiający: Inwestor prywatny
W2018
Przegląd roczny i wykonanie napraw parku linowego na Wyspie Opatowickiej we Wrocławiu
Zamawiający: Inwestor prywatny
W2018 Siedlisko z listy Natura 2000
Wykonanie badań wraz z oceną stanu zdrowotnego drzewa - pomnika przyrody rosnącego w Obornikach Śląskich przy ul. Rycerskiej
Autorzy dok: Maciej Motas, Monika Mazur
Zamawiający: Gmina Oborniki Śląskie
O2018Pomnik przyrody
Inwentaryzacja dendrologiczna oraz pięcioletni przegląd drzewostanu na terenie Przedszkola nr 108 we Wrocławiu przy ul. Drukarskiej
Autorzy dok.: Maciej Motas, Monika Mazur
Zamawiający: Gmina Wrocław, Przedszkole nr 108 we Wrocławiu
D2018
Wykonanie prac pielęgnacyjnych pomników przyrody zlokalizowanych na terenie miasta Wrocławia
Zamawiający: Gmina Wrocław
W2018 Pomnik przyrody
Ekspertyza dendrologiczna drzewa pomnikowego "Buk Sobieskiego" rosnącego w Świerklanach przy ul. Kościelnej 32
Autorzy dok.: Maciej Motas, Monika Mazur
Zamawiający: Gmina Świerklany
O2018Pomnik przyrody
Rekultywacja terenu wokół dębu szypułkowego zlokalizowanego na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. Agnieszki Osieckiej przy ul. Tęczowej we Wrocławiu
Zamawiający: Gmina Wrocław
W2018Pomnik przyrody
Opinia dendrologiczna drzewa pomnikowego -dąb Bartuś zlokalizowanego w Parku Narodowym Bory Tucholskie
Autorzy dok.: Maciej Motas, Monika Mazur
Zamawiający: Park Narodowy "Bory Tucholskie"
O2018Pomnik przyrody
Wykonanie odkrywki gleby pod drzewami w technologii AirSpade prz y ul. Wróblewskiego we Wrocławiu
Zamawiający: Rotomat Sp. z o.o.
W2018
Prace pielęgnacyjne zieleni wysokiej na terenie parku w Pawłowicach.
Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
W2018
Pielęgnacja 14 drzew na terenie Stadionu Olimpijskiego przy al. J. Paderewskiego 35 we Wrocławiu
Zamawiający: Akademia Wychowania Fizycznego we Wro cławiu
W2018
Wycinka i pielęgnacja drzew na terenie nieruchomości przy ul.Parkowej 1-3 we Wrocławiu
Zamawiający: Inwestor prywatny
W2018
Nasadzenia 39 sztuk drzew (22 szt. buka zwyczajnego 'Fastigiata' oraz 17 szt. miłorzębu dwuklapowego 'Fastigiata' przy ul. Krakowskiej we Wrocławiu
Zamawiający: Inwestor prywatny
W2017
Prace pielęgnacyjne drzew w ramach projektu budżetu obywatelskiego „Ratujmy drzewa Saskiej Kępy" w Warszawie.
Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Praga-Południe
W2017
Ekspertyza dendrologiczna 2 szt. robinii akacjowej, 2 szt. wiązu szypułkowego oraz 1 szt. lipy drobnolistnej zlokalizowanych w Płocku na terenie Szpitala Miejskiego Świętej Trojcy przy ul. Kościuszki 28.
Autor dok.: Maciej Motas, Monika Mazur
Zamawiający: Urząd Miasta Płocka Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
O2017
Ekspertyza topoli białej zlokalizowanej w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 166 w Płocku
Autor dok.: Maciej Motas, Monika Mazur
Zamawiający: Urząd Miasta Płocka Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
O2017
Posadzenie 186 sztuk drzew i 35 mkw krzewów w ramach nasadzeń zastępczych na ul. Kętrzyńskiej, w Parku Tysiąclecia przy ul. Sukielickiej oraz na łączniku pomiędzy ul. Długą i Groblą Kozanowską na podstawie dokumentacji projektowej autorstwa dr inż. arch. kraj. Łukasza Dworniczaka.
Zamawiający: Inwestor prywatny
W2017
Wykonanie prac pielęgnacyjnych na pomnikowym dębie szypułkowym w miejscowości Stare Oborzyska
Wykonawca.: Maciej Motas
Zamawiający: Gmina Kościan
W2017Pomniki przyrody
Ekspertyza dendrologiczna drzew w Parku Skaryszewskim im. Ignacego Jana Paderewskiego zlokalizowanym przy Alei Waszyngtona w Warszawie
Autorzy dok.: Maciej Motas, Monika Mazur, Maja Przyjazna, Rita Pulikowska, Jakub Matuszyński
Zamawiający: Zarząd Oczyszczania Miasta w Warszawie
O+D2017
Opinia dendrologiczna lipy drobnolistnej Tilia cordata zlokalizowanej we Wrocławiu przy ul. Kruczej.
Autorzy dok.: Maciej Motas, Monika Mazur
Zamawiający: Gmina Wrocław
O2017Pomniki przyrody
Czynna ochrona pomnika przyrody, lipa drobnolistna o nr ewid. 73 rosnąca przy ul. Kruczej we Wrocławiu.
Autorzy dok.: Maciej Motas, Monika Mazur
Zamawiający: Gmina Wrocław
D+W2017Pomniki przyrody
Realizacja nasadzeń drzew oraz opracowanie dokumentacji:
Projekt rewaloryzacji alei sosnowo-brzozowej na obszarze zabytkowego zespołu mieszkaniowego Kowale.

Autorzy dok.: Łukasz Dworniczak, Maciej Motas, Kamila Winiarska, Dariusz Tarnawski
Projekt zrealizowany na zlecenie Fundacji EkoRozwoju w ramach inicjatywy lokalnej.
D+W2016Rejestr zabytków
Realizacja nasadzeń drzew oraz opracowanie dokumentacji:
Projekt nasadzeń drzew na obszarze zabytkowego zespołu Kowale oraz przy ul. Kętrzyńskiej we Wrocławiu na potrzeby wykonania nasadzeń zastępczych.

Autorzy dok.: Łukasz Dworniczak, Maciej Motas, Kamila Winiarska
Zamawiający: Inwestor prywatny
D+W2016Rejestr zabytków
Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych 18 szt. drzew - pomników przyrody rosnących na terenie miasta Opola.
Zamawiający: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola
W2016 w realizacjiPomniki przyrody
Prace pielęgnacyjne 76 szt. drzew wraz z usunięciem jemioły w rejonie Borek we Wrocławiu.
Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu
W2016
Prace pielęgnacyjne drzew na terenie zieleni pomiędzy ul. Pasłecką a biegiem cieku Ługowina na osiedlu Maślice we Wrocławiu.
Zamawiający: Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Maślice” we Wrocławiu
W2016Siedlisko z listy Natura 2000
Prace pielęgnacyjne 10 szt. drzew na terenie zabytkowego zespołu pałacowo parkowego w Szczodrem.
Projekt zrealizowany w ramach projektu „Sieć Przyjaciół Drzew – inicjatywy obywatelskie dla przyrody”
koordynowanego przez Fundację EkoRozwoju
W2016Rejestr zabytków
Opinia dendrologiczna dębu szypułkowego (pomnika przyrody), zlokalizowanego przy ulicy Świdnickiej w Sobótce. Szczegóły
Zamawiający: Gmina Sobótka
O2016Pomnik przyrody
Tree Climbing rekreacyjny dla dzieci. Szczegóły
Społeczne działania cykliczne realizowane w czasie organizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Dni Przyrodnika.
Scykliczne działania
Realizacja nasadzeń drzew i krzewów oraz opracowanie projektów nasadzeń zastępczych dla 28 szt. drzew i krzewów zlokalizowanych w obrębie parku Marii Dąbrowskiej przy ulicy Kamieńskiego we Wrocławiu.
Autorzy dok.: Maciej Motas, Kamila Szymańska
Zamawiający: Inwestor prywatny
D+W2015Wykaz zabytków WUOZ
Wykonanie inwentaryzacji i operatów dendrologicznych dla drzew i krzewów zlokalizowanych na terenie osiedla Maślice we Wrocławiu.
Autorzy dok.: Łukasz Dworniczak, Maciej Motas, Hanna Olczyk
Zamawiający: Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Maślice” we Wrocławiu
D2015Siedlisko z listy Natura 2000
Prace pielęgnacyjne i wycinkowe drzew na terenie Starego Cmentarza Żydowskiego we Wrocławiu przy ul. Ślężnej we Wrocławiu.
Zamawiający: Muzeum Miejskie Wrocławia
W2015Rejestr zabytków
Prace pielęgnacyjne w ramach ochrony czynnej pomników przyrody we Wrocławiu.
Zamawiający: Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia
W2015Pomniki przyrody
Opinia dendrologiczna dotycząca 29 szt. drzew – pomników przyrody, zlokalizowanych na terenie miasta Opola. Szczegóły
Autorzy dok.: Maciej Motas, Kamila Winiarska
Zamawiający: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urząd Miasta Opola
O2015Pomniki przyrody
Opinia dendrologiczna drzewa z gatunku jesion wyniosły zlokalizowanego w Jarocinie przy ulicy Wyszyńskiego. Szczegóły
Autorzy dok.: Maciej Motas, Kamila Winiarska
Zamawiający: Urząd Miejski w Jarocinie
O2015Pomnik przyrody
Prace pielęgnacyjne drzew na terenie Przedszkola nr 2 „Tajemniczy Ogród” we Wrocławiu - wykonane na podstawie opracowanej inwentaryzacji dendrologicznej wraz z zaleceniami pielęgnacyjnymi. Prace wykonawcze sfinansowane w ramach programu „Szare na zielone”.
Autorzy dok.: Maciej Motas, Kamila Winiarska
Zamawiający: Przedszkole nr 2 „Tajemniczy Ogród” we Wrocławiu
D+W2015Rejestr zabytków
Usunięcie warstwy gruntu znajdującego się w misach drzew za pomocą urządzenia AIR–SPADE w celu przygotowania stanowisk do rozłożenia warstwy wodoprzepuszczalnej. Szczegóły
Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa - Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
W2015
Opinia dendrologiczna dębu szypułkowego – pomnik przyrody „Cesarz” zlokalizowanego w Obornikach Śląskich. Szczegóły
Autorzy dok.: Maciej Motas, Kamila Szymańska
Zamawiający: Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
O2015Pomnik przyrody
Budowa trasy „ścieżka myszki” parku linowego na Wyspie Przygody Opatowicka Wrocław. Szczegóły
Zamawiający: Inwestor prywatny
W2015
Ocena oddziaływania planowanej inwestycji pn. Budowa zespołu rekreacyjnego „Kasztanowy zakątek” na placu Wojska Polskiego na stan zdrowotny drzew zlokalizowanych przy placu Wojska Polskiego w Świdnicy.
Autorzy dok.: Maciej Motas, Kamila Szymańska
Zamawiający: Urząd Miejski w Świdnicy
D+O2015
Prace pielęgnacyjne 124 szt. drzew na terenie cmentarza przy ulicy W. Łukasińskiego w Świdnicy.
Zamawiający: Urząd Miejski w Świdnicy
W2014Wykaz zabytków WUOZ
Prace pielęgnacyjne 322 szt. drzew rosnących wzdłuż ciągów komunikacyjnych w Parku Kasprowicza przy ulicy Pionierów w Świdnicy.
Zamawiający: Urząd Miejski w Świdnicy
W2014Wykaz zabytków WUOZ
Prace pielęgnacyjne drzew na terenie Przedszkola nr 48 we Wrocławiu - wykonane na podstawie opracowanej inwentaryzacji dendrologicznej wraz z zaleceniami pielęgnacyjnymi.
Autorzy dok.: Maciej Motas, Kamila Szymańska
Zamawiający: Przedszkole nr 48 we Wrocławiu
D+W2014Rejestr zabytków
Opinia dendrologiczna dotycząca drzew z gatunku: grab pospolity, topola biała, jesion wyniosły oraz orzech czarny na terenie Arboretum w Kórniku, województwo wielkopolskie. Szczegóły
Autorzy dok.: Maciej Motas, Łukasz Dworniczak, Kamila Szymańska
Zamawiający: Inwestor prywatny
O2014Rejestr zabytków
Opinia dendrologiczna uszkodzonego drzewa pomnika przyrody - dąb szypułkowy, rosnącego w miejscowości Kuraszków, woj. dolnośląskie. Szczegóły
Autorzy dok.: Maciej Motas, Marek Krukowski, Kamila Szymańska
Zamawiający: Gmina Oborniki Śląskie
O2014Pomnik przyrody
Zalecenia dotyczące gospodarowania drzewostanem na terenie zespołu pałacowego w Granówku.
Autorzy: Maciej Motas, Łukasz Dworniczak, Kamila Szymańska
Zamawiający: inwestor prywatny
D2014Rejestr zabytków
Ekspertyza fitosanitarna drzew na terenie parku przygody na wyspie Opatowickiej. Szczegóły
Autorzy: Maciej Motas, Kamila Szymańska
Zamawiający: inwestor prywatny
O2014Siedlisko z listy Natura 2000
Ekspertyza dendrologiczna 27 szt. drzew rosnących na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice i Oddział Pawłowice we Wrocławiu. Szczegóły
Autorzy: Maciej Motas, Marek Krukowski, Łukasz Dworniczak, Kamila Szymańska, Joanna Wałęsa
Zamawiający: Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu
O2014Rejestr zabytków