Rekreacyjna wspinaczka na drzewa – maj 2015

wspinaczka na drzewa dla dzieci1

Dnia 30 maja 2015 r. w ramach organizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Dni Przyrodników odbyły się m. in. zajęcia z rekreacyjnej wspinaczki na drzewa – Tree climbing rekreacyjny. Jak co roku nie zabrakło też wielu innych atrakcji na Jarmarku Pawłowickim. Zajęcia z rekreacyjnej wspinaczki drzewnej  zostały zorganizowane przez arborysta.com Pracownię architektury krajobrazu Maciej Motas. Zespół treeworker’ów  czuwających nad bezpieczeństwem uczestników zabawy: Maciej Motas, Jan Motas oraz Krzysztof Tarczyński.