PRACE ARBORYSTYCZNE

 • cięcia pielęgnacyjne i techniczne,
 • usuwanie posuszu i jemioły,
 • korekty koron,
 • wzmocnienia mechaniczne, wiązania elastyczne (system Cobra i inne),
 • zabezpieczanie uszkodzeń i ubytków,
 • ocena statyki i określenie wad budowy drzewa,
 • prace na drzewach pomnikowych i terenach pod opieką konserwatora zabytków,
 • ocena stanu zdrowotnego oraz zalecenia dotyczące pielęgnacji,
 • identyfikacja patogenów i oddziałujących czynników abiotycznych,
 • wycinki drzew, szczególnie w trudno dostępnych miejscach (wykorzystanie technik linowych),
 • zabezpieczenie drzew na terenach budów, zabezpieczanie systemów korzeniowych,
 • frezowanie karpin,
 • konsultacje,
 • diagnostyka, opinie i ekspertyzy drzew,
 • praca z wykorzystaniem AIR SPADE.