OSTO – pielęgnacja drzew, wiązania elastyczne i statyczne, badanie arbotomem oraz praca air-spade

W ramach organizowanego przez OSTO – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów –  kursu pod nazwą „SPECJALISTA OD NADZORU PRAC W DRZEWOSTANIE” w Poznaniu, dnia 27 marca 2015 r. odbył się także pokaz pracy na drzewach, w którym udział wzięli m.in. arboryści z Wielkopolskiej Szkoły Arborystyki.

pokaz wiazania elastyczne
Pokaz wiązań elastycznych i statycznych

 Podczas praktycznych zajęć uczestnicy kursu mieli możliwość obserwacji pracy arborystów z Wielkopolskiej Szkoły Arborystyki: Leszka Kwiasowskiego, Marcina Tupalskiego, Tomasza Franikowskiego oraz Jakuba Matuszyńskiego, którzy dla celów pokazowych szkolenia, wykonali pielęgnację jednego z klonów rosnącego na terenie ogrodu dendrologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Pielęgnacja drzewa polegała na usunięciu posuszu oraz jemioły. Zabieg usunięcia jemioły na grubych gałęziach i konarach wykonano z użyciem cieniówki (ciemnej agrowłókniny), natomiast  na drobnych gałęziach jemiołę usuwano z całymi gałęziami.

Kursanci podczas ostatniego dnia szkolenia, na zajęciach praktycznych, zapoznali się także z zabiegami mechanicznego wzmacniania drzew. Arborysta Maciej Motas zaprezentował najważniejsze elementy składowe wiązań, z wyróżnieniem wiązań elastycznych i statycznych. Omówione zostały najistotniejsze aspekty związane z kontrolą, oceną wiązań, pod kątem zgodności zastosowanego wiązania z parametrami zabezpieczającego konaru, rodzaju wiązania oraz sposobem jego montażu: naprężeniem, wybranym luzem, oznaczeniem rocznika itd.

Maciej Motas oraz Kamila Szymańska wykonali  także diagnostykę kasztanowca białego przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu – ARBOTOMU. Tomografia akustyczna drzewa, umożliwiła zobrazowanie wewnętrznego stanu drzewa poprzez analizę zróżnicowania prędkości rozchodzenia się impulsów akustycznych.

praca air spade
Pokaz pracy AIR-SPADE

Podsumowując praktyczną część szkolenia arboryści Maciej Motas oraz Marcin Tupalski zaprezentowani pracę, mającą na celu rozluźnienie profilu glebowego, przy wykorzystaniu technologii sprężonego powietrza, urządzenia AIR SPADE – przeznaczonego do wykonywania prac ziemnych w systemach korzeniowych drzew. AIR SPADE jest jedyną obecnie metodą pozwalającą na uniknięcie niepotrzebnego kaleczenia systemu korzeniowego oraz zminimalizowanie możliwość  infekcji patogenów w jego obrębie.