Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach Saskiej Kępy w Warszawie

Realizacja w ramach projektu nr 1367 „Ratujmy drzewa Saskiej Kępy”   

 

 

 

 

Projekt posłuży wszystkim mieszkańcom Warszawy, nie tylko Saskiej Kępy. Ludzie licznie przyjeżdżają tu na spacery, szukając wytchnienia od zgiełku miasta wśród zieleni. Mieszkańcom i przyjezdnym zależy, aby było tu zielono, żeby rosły tu stare drzewa, ale żeby były w dobrej kondycji i nie zagrażały przechodniom.

Wykonywane zabiegi:

  1. Rozluźnienie wierzchniej warstwy gleby – aeracja

Zabieg ma na celu rozluźnienie warstwy gleby w obrębie systemu korzeniowego drzewa, za pomocą sprężonego powietrza z wykorzystaniem urządzenia AirSpade. Prace wykonywane są w obrębie rzutu korony plus 2 m na głębokość ok 30 cm. Rozluźnienie gleby poprawia własności fizyczne i chemiczne, tym samy poprawiając warunki dla rosnących w niej drzew, poprzez przywrócenie naturalnej wymiany gazowej w glebie oraz ułatwianie docierania wody opadowej do brył korzeniowych.

AIR SPADE (2)
Praca z AIR SPADE. Rozluźnienie struktury gleby w obrębie systemu korzeniowego drzewa pomnikowego
AIR SPADE (1)
Wyniki pracy urządzeniem AIR SPADE w obrębie systemu korzeniowego drzewa pomnikowego

 

  1. Ściółkowanie (mulczowanie)

Zabieg często wykorzystywany dla drzew przydrożnych i  przyulicznych ma na celu poprawę struktury gleby i jej wilgotności, redukuje zagęszczenie gleby i erozję, a także poprawia wzrost i witalność roślin działając jako naturalny nawóz. Ściółka powinna być rozkładana w obrębie systemu korzeniowego, a grubość jej warstwy wynosić 5-10 cm. Wcześniejsze kompostowanie materiału przez okres min 3 tygodni zapobiega rozwojowi procesów fermentacyjnych.

  1. Mikoryzacja

Zabieg polega na wprowadzeniu w obrębie systemu korzeniowego drzewa grzybów mikoryzowych, które poprawiają zwielokrotniają powierzchnię chłonną systemu korzeniowego oraz pozwalają na pozyskanie wody, która jest zwykle niedostępna dla korzeni włośnikowych drzew.

  1. Wzmocnienie mechaniczne drzewa za pomocą wiązań

Zastosowanie wiązań w koronie drzewa pomaga w utrzymaniu bezpieczeństwa w jego otoczeniu i zabezpiecza drzewa przed rozłamaniem.

W ramach projektu odbędzie się spotkanie terenowe edukacyjne z p. Maciejem Motasem, które rozpocznie się w dniu 21.10.2017 r. o godz. 10.00, przy skrzyżowaniu ul. Francuskiej i ul. Obrońców, przy pomniku Agnieszki Osieckiej w Warszawie. 

Podczas spotkania z mieszkańcami specjaliści  Wykonawcy zaprezentują mieszkańcom zakres  wykonanych prac, przeprowadzą w obecności uczestników mikoryzację kilku drzew, co pozwoli uczestnikom spotkania zapoznać się celowością oraz praktycznymi metodami wykonania tego zabiegu.

Przewidywany czas spotkanie około 2- 4 godzin, w zależności od ilości pytań od uczestników.

Informacje na temat realizacji projektu: 

Urząd m. st. Warszawy                                                                                                  Urząd Dzielnicy Praga Południe                                                                                ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa                                                                tel: 22 44 35 500                                                                                                                   e-mail: ppl. wos@um.warszaw.pl                                                                           http://www.pragapld.waw.pl/wydzial-ochrony-srodowiska.html

Wykonawca:                                                                                                                            arborysta.com                                                                                                                        Pracownia Architektury Krajobrazu Maciej Motas                                      ul. E.Orzeszkowej 56/5, 50-311 Wrocław                                                           tel: 500-300-739                                                                                                                  e-mail: arborysta.com@gmail.com