EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA DRZEW W ALEI JESIONOWEJ W PARKU SKARYSZEWSKIM W WARSZAWIE

  • Temat: EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA DRZEW W ALEI JESIONOWEJ W PARKU SKARYSZEWSKIM im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO ZLOKALIZOWANYM PRZY ALEI WASZYNGTONA W WARSZAWIE
  • Termin: listopad 2018 r.
  • Lokalizacja wydarzenia: Park Skaryszewski im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie
  • Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa; Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Ekspertyza została wykonana na zamówienie Miasta Stołecznego Warszawa oraz Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w ramach realizacji Budżetu Partycypacyjnego pod nazwą „1945 – Ratujemy drzewa Parku Skaryszewskiego” – wiązania elastyczne w koronach drzew na podstawie ekspertyzy dendrologicznej.

Zadaniem zespołu było dokonanie oceny stanu zdrowotnego drzew alejowych, a następnie sformułowanie dokładnych zaleceń pielęgnacyjnych dla każdego drzewa indywidualnie. W tym celu w początkowej fazie zebrano informacje na temat stanu zdrowotnego, stabilności drzew, ocenę stopnia zagrożenia ludzi i mienia w najbliższym otoczeniu oraz dalsze zalecenia. Na podstawie zebranych informacji stworzono obszerną bazę danych, która posłużyła do przygotowania wytycznych do dalszych prac wykonawczych.

Badanie osłuchowe drzewa przy pomocy teflonowo-gumowego młotka (Fot. Monika Marzuchowska)Badanie drzewa przy pomocy sondy- za jej pomocą można zbadać m.in. wielkość ubytków oraz przebieg korzeni drzewa
(Fot. Monika Marzuchowska)Przeprowadzanie zabiegów pielęgnacyjnych na wskazanych drzewach (Fot. Monika Marzuchowska)

W ramach zlecenia, zorganizowano również dwa spotkania z lokalną społecznością. Spotkania te miały charakter informacyjny, podczas których przedstawiony został cel i zakres przeprowadzanych prac wraz z metodyką ich wykonywania. Spotkania tego rodzaju cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, dzięki czemu wzrasta świadomość ludzi dotycząca ochrony drzew w otaczającym nas krajobrazie.

I Spotkanie ze społecznością z dnia 25. 10.2018 r.
(Fot. Monika Marzuchowska)II spotkanie ze społecznością z dnia 17.11.2018 r.
(Fot. Monika Marzuchowska)

Autor artykułu: Joanna Lewandowska