Ochrona środowiska

Sporządzanie opracowań specjalistycznych i dokumentacji do urzędu:

  • inwentaryzacje dendrologiczne i przyrodnicze,
  • uzgodnienia z Urzędami,
  • wnioski o wycinkę drzew,
  • wycena zieleni,
  • opinie o stanie zdrowotnym drzew,  ekspertyzy drzew, 
  • zalecenia dotyczące pielęgnacji i gospodarowania drzewostanem.