Dąb Przewodnik
przebieg prac przy pomniku przyrody

dąb przewodnik
Wrocławski Dąb Przewodnik

  W samym centrum Wrocławia pod okapem dębu Przewodnika (dąb szypułkowy Quercus robur), pośród nasadzeń bluszczu pospolitego wyrosły dorodne grzyby. Jest to efekt przeprowadzonych prac pielęgnacyjnych oraz  zastosowanej przez arborystów mikoryzacji, w celu poprawienia warunków siedliskowych drzewa.

W pierwszej kolejności został usunięty trawnik oraz wymieniono wierzchnią warstwę gleby (przy użyciu metody Air Spade – sprężonego powietrza) do poziomu korzeni włośnikowych. Zabieg wymiany gleby miał na celu poprawienie struktury fizycznej gleby, a w przyszłości poprawę jej parametrów chemicznych. Wymieniona ziemia została zastąpiona świeżą glebą pochodzącą z lasu grądowego, która wcześniej została ona dokładnie przebadana pod kątem obecności patogenów. Wykonane badanie składników mineralnych wykazały wystarczające ilości pierwiastków i mikroelementów potrzebnych do optymalnego wzrostu drzewa.

dąb przewodnik air spade
Praca arborysty przy użyciu Air Spade

W związku z utrzymującą się w ostatnich latach suszą zdecydowano się na wykonanie zabiegu mikoryzacji. Dzięki zaszczepieniu symbiotycznych grzybów w okolice korzeni drzewa, umożliwiono mu zwiększenie efektywności pobierania wody oraz soli mineralnych z podłoża. W przypadku starszych jednostek dendrologicznych, jakim jest dąb Przewodnik, zabieg polegał na aplikacji szczepionki za pomocą lancy wbijanej w profil glebowy na głębokość około 30 cm.

Stosowanie mikoryzacji jest zabiegiem stosunkowo tanim oraz przynoszącym bardzo dobre, pożądane efekty. W ofercie laboratoriów mikoryzowych gotowe są specjalne mieszanki przygotowane z myślą o konkretnych gatunkach drzew. Dlaczego więc z nich nie skorzystać? Intensywne nawożenie w porywaniu z mikoryzacją przynosi podobne efekty, jednak mikoryza jest znacznie lepsza dla zdrowia drzew, środowiska. Jest ekologiczna i ekonomiczna.

Niestety miejskie środowisko bywa niekiedy niesprzyjające dla rozwoju grzybów mikoryzowych. Silnie zanieczyszczona gleba oraz rozsypywana zimą sól, ograniczają lub całkowicie uniemożliwiają rozwój  grzybów wchodzących w symbiozę z systemem korzeniowym.

Dąb Przewodnik mikoryza
Mikoryzacja pod dębem szypułkowym

Stosowana dla wrocławskich pomników przyrody mikoryza jest z pewnością jest doskonałym przykładem dobrych praktyk w zakresie ochrony drzew, środowiska. Warto także zwrócić uwagę, że spod okapu drzewa zniknęła tradycyjna powierzchnia trawnikowa, która została zastąpiona rośliną okrywową – bluszcz pospolity Hedera helix. W ten sposób dodatkowo poprawiono wymianę gazową oraz warunki glebowe, rozluźniono strukturę gleby.


Mikoryzacja czyli zabieg polegający na zaszczepieniu symbiotycznych grzybów w okolice korzeni drzewa, które później umożliwiają mu zwiększenie efektywności pobierania wody i soli mineralnych z podłoża.