Archiwum kategorii: Prace wykonawcze

OSTO – pielęgnacja drzew, wiązania elastyczne i statyczne, badanie arbotomem oraz praca air-spade

W ramach organizowanego przez OSTO – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów –  kursu pod nazwą „SPECJALISTA OD NADZORU PRAC W DRZEWOSTANIE” w Poznaniu, dnia 27 marca 2015 r. odbył się także pokaz pracy na drzewach, w którym udział wzięli m.in. arboryści z Wielkopolskiej Szkoły Arborystyki. Czytaj dalej OSTO – pielęgnacja drzew, wiązania elastyczne i statyczne, badanie arbotomem oraz praca air-spade

Rekreacyjna wspinaczka na drzewa – maj 2015

wspinaczka na drzewa dla dzieci1

Dnia 30 maja 2015 r. w ramach organizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Dni Przyrodników odbyły się m. in. zajęcia z rekreacyjnej wspinaczki na drzewa – Tree climbing rekreacyjny. Jak co roku nie zabrakło też wielu innych atrakcji na Jarmarku Pawłowickim. Zajęcia z rekreacyjnej wspinaczki drzewnej  zostały zorganizowane przez arborysta.com Pracownię architektury krajobrazu Maciej Motas. Zespół treeworker’ów  czuwających nad bezpieczeństwem uczestników zabawy: Maciej Motas, Jan Motas oraz Krzysztof Tarczyński.

PRACE ARBORYSTYCZNE

 • cięcia pielęgnacyjne i techniczne,
 • usuwanie posuszu i jemioły,
 • korekty koron,
 • wzmocnienia mechaniczne, wiązania elastyczne (system Cobra i inne),
 • zabezpieczanie uszkodzeń i ubytków,
 • ocena statyki i określenie wad budowy drzewa,
 • prace na drzewach pomnikowych i terenach pod opieką konserwatora zabytków,
 • ocena stanu zdrowotnego oraz zalecenia dotyczące pielęgnacji,
 • identyfikacja patogenów i oddziałujących czynników abiotycznych,
 • wycinki drzew, szczególnie w trudno dostępnych miejscach (wykorzystanie technik linowych),
 • zabezpieczenie drzew na terenach budów, zabezpieczanie systemów korzeniowych,
 • frezowanie karpin,
 • konsultacje,
 • diagnostyka, opinie i ekspertyzy drzew,
 • praca z wykorzystaniem AIR SPADE.